Sebuah pesawat terbang bergerak ke arah Utara sejauh 13 km kemudian berbelok ke arah Timur sejauh 24 km dan berbalik lagi ke arah Selatan sejauh 3 km. Perpindahan yang dialami pesawat terbang adalah? – kabar Pekalongan

Sebuah pesawat terbang bergerak ke arah Utara sejauh 13 km kemudian berbelok ke arah Timur sejauh 24 km dan berbalik lagi ke arah Selatan sejauh 3 km. Perpindahan yang dialami pesawat terbang adalah?

  1. 23 km
  2. 24 km
  3. 25 km
  4. 26 km
  5. 27 km

Jawaban: D. 26 km.

Dilansir dari Ensiklopedia, sebuah pesawat terbang bergerak ke arah utara sejauh 13 km kemudian berbelok ke arah timur sejauh 24 km dan berbalik lagi ke arah selatan sejauh 3 km. perpindahan yang dialami pesawat terbang adalah 26 km.

BACA JUGA :  1) Media audio visual yang dapat menampilkan objek lebih otentik dan lebih menarik minat sasaran yaitu? - kabar Pekalongan