Pa Gumilar jenenganana téh. Anjeunna guru SD di Garut. Istrinya, jenenganana Bu Euis. Pa Gumilar sareng Bu Eulis kalebet kulawarga basajan. Putrana aya dua, hiji pameget hiji deui istri. Putra nu pameget wastana Risal, ari putra nu istri wastana Néndén. Risal tos sakola di SMP Kelas 7. Rain amah, Néndén sakolana di SD kelas 4. Kulawarga Pa Gumilar hirup rukun sauyunan, boh jeung tatangga boh jeung baraya. Hiji waktos Pa Gumilar kasumpingan rakana ti Bandung. Jenenganana Pa Jéjén sareng isterina, Bu Dewi.Pa Jéjén : Assalamualaikum!Risal : Waalaikumsalam! Aéh geuning Wa Jéjén. Manga Wa, lewat!Wa Jéjén : Manga, nuhun. Risal ieu téh? Tos ageung, tos bujang ayeuna mah.Risal : Muhun, Wa.Wa Jéjén : Tos kelas sabaraha sakola téh?Risal : Kelas 7, Wa.Wa Jéjén : Bapa sareng Mamah araya?Rizal : Aya, Wa, nuju di kalebet.Wa Jéjén : Nuhun atuh ari araya mah.Risal : Mah, Pa, aya Wa Jéjén.Pa Gumlar : Aéh, Kang Jéjén, haturan. Mangga linggih.Pa Jéjén : Nuhun, yi. Sono Akang téh, tos lami teu tepang.Pa Gumilar : Muhun. Rupina mah sami-sami paciweuh ku padamelan.Néndén : Wa, damang?Pa Jéjén : Pangésto. Néndén, nya? Tos kelas sabaraha sakola?Néndén : Kelas 4, Wa.Bu Eulis : Muhun, Kang. Tos lami teu tepang. Kumaha Tétéh damang?Bu Dewi : Pangésto, Yi. Kumaha sawangsulna?Bu Euis : Saé, Téh. Mangga calik na palih dieu. Sakantenan urang taruang heula.Pa Jéjén : Ah, nembé gé dongkap, tos dipiwarang neda. Ieu yeuh sonona Akang ka kulawargi Yi Gugum téh géksor.Bu Eulis : Kaleresan geura, abdi tos mais lauk emas disurawungan. Bu Dewi : Atuh, kasedep Uwa pameget éta mah. Muhun atuh, kaleresan tos lapar. Kulawarga Pa Gumilar sareng kulawarga Wa Jéjén taruang balakecrakan. Bangun nu ponyo naker katingalina téh. Ma’lum tos lumampah nu kaétang tebih ti Bandung ka Garut, katambi-nambih macét deui Saha ari Pa Gumilar teh? – kabar Pekalongan

Pa Gumilar jenenganana téh. Anjeunna guru SD di Garut. Istrinya, jenenganana Bu Euis. Pa Gumilar sareng Bu Eulis kalebet kulawarga basajan. Putrana aya dua, hiji pameget hiji deui istri. Putra nu pameget wastana Risal, ari putra nu istri wastana Néndén. Risal tos sakola di SMP Kelas 7. Rain amah, Néndén sakolana di SD kelas 4. Kulawarga Pa Gumilar hirup rukun sauyunan, boh jeung tatangga boh jeung baraya. Hiji waktos Pa Gumilar kasumpingan rakana ti Bandung. Jenenganana Pa Jéjén sareng isterina, Bu Dewi.Pa Jéjén : Assalamualaikum!Risal : Waalaikumsalam! Aéh geuning Wa Jéjén. Manga Wa, lewat!Wa Jéjén : Manga, nuhun. Risal ieu téh? Tos ageung, tos bujang ayeuna mah.Risal : Muhun, Wa.Wa Jéjén : Tos kelas sabaraha sakola téh?Risal : Kelas 7, Wa.Wa Jéjén : Bapa sareng Mamah araya?Rizal : Aya, Wa, nuju di kalebet.Wa Jéjén : Nuhun atuh ari araya mah.Risal : Mah, Pa, aya Wa Jéjén.Pa Gumlar : Aéh, Kang Jéjén, haturan. Mangga linggih.Pa Jéjén : Nuhun, yi. Sono Akang téh, tos lami teu tepang.Pa Gumilar : Muhun. Rupina mah sami-sami paciweuh ku padamelan.Néndén : Wa, damang?Pa Jéjén : Pangésto. Néndén, nya? Tos kelas sabaraha sakola?Néndén : Kelas 4, Wa.Bu Eulis : Muhun, Kang. Tos lami teu tepang. Kumaha Tétéh damang?Bu Dewi : Pangésto, Yi. Kumaha sawangsulna?Bu Euis : Saé, Téh. Mangga calik na palih dieu. Sakantenan urang taruang heula.Pa Jéjén : Ah, nembé gé dongkap, tos dipiwarang neda. Ieu yeuh sonona Akang ka kulawargi Yi Gugum téh géksor.Bu Eulis : Kaleresan geura, abdi tos mais lauk emas disurawungan. Bu Dewi : Atuh, kasedep Uwa pameget éta mah. Muhun atuh, kaleresan tos lapar. Kulawarga Pa Gumilar sareng kulawarga Wa Jéjén taruang balakecrakan. Bangun nu ponyo naker katingalina téh. Ma’lum tos lumampah nu kaétang tebih ti Bandung ka Garut, katambi-nambih macét deui Saha ari Pa Gumilar teh?

  1. Rakana Pa Jejen
  2. Raina Pa Jejen
  3. Uwana Risal sareng Neneng
  4. Carogena Bu Dewi
  5. Semua jawaban benar
BACA JUGA :  Salah satu permainan rakyat Melayu Riau yang dimainkan dengan melewati rintangan tali karet dengan cara melompat disebut? - kabar Pekalongan

Jawaban: B. Raina Pa Jejen.

Dilansir dari Ensiklopedia, pa gumilar jenenganana téh. anjeunna guru sd di garut. istrinya, jenenganana bu euis. pa gumilar sareng bu eulis kalebet kulawarga basajan. putrana aya dua, hiji pameget hiji deui istri. putra nu pameget wastana risal, ari putra nu istri wastana néndén. risal tos sakola di smp kelas 7. rain amah, néndén sakolana di sd kelas 4. kulawarga pa gumilar hirup rukun sauyunan, boh jeung tatangga boh jeung baraya. hiji waktos pa gumilar kasumpingan rakana ti bandung. jenenganana pa jéjén sareng isterina, bu dewi.pa jéjén : assalamualaikum!risal : waalaikumsalam! aéh geuning wa jéjén. manga wa, lewat!wa jéjén : manga, nuhun. risal ieu téh tos ageung, tos bujang ayeuna mah.risal : muhun, wa.wa jéjén : tos kelas sabaraha sakola téhrisal : kelas 7, wa.wa jéjén : bapa sareng mamah arayarizal : aya, wa, nuju di kalebet.wa jéjén : nuhun atuh ari araya mah.risal : mah, pa, aya wa jéjén.pa gumlar : aéh, kang jéjén, haturan. mangga linggih.pa jéjén : nuhun, yi. sono akang téh, tos lami teu tepang.pa gumilar : muhun. rupina mah sami-sami paciweuh ku padamelan.néndén : wa, damangpa jéjén : pangésto. néndén, nya tos kelas sabaraha sakolanéndén : kelas 4, wa.bu eulis : muhun, kang. tos lami teu tepang. kumaha tétéh damangbu dewi : pangésto, yi. kumaha sawangsulnabu euis : saé, téh. mangga calik na palih dieu. sakantenan urang taruang heula.pa jéjén : ah, nembé gé dongkap, tos dipiwarang neda. ieu yeuh sonona akang ka kulawargi yi gugum téh géksor.bu eulis : kaleresan geura, abdi tos mais lauk emas disurawungan. bu dewi : atuh, kasedep uwa pameget éta mah. muhun atuh, kaleresan tos lapar. kulawarga pa gumilar sareng kulawarga wa jéjén taruang balakecrakan. bangun nu ponyo naker katingalina téh. ma’lum tos lumampah nu kaétang tebih ti bandung ka garut, katambi-nambih macét deui saha ari pa gumilar teh raina pa jejen.

BACA JUGA :  Kabinet yang dibentuk oleh presiden Soeharto adalah kabinet? - kabar Pekalongan