Bacalah penggalan puisi berikut dengan saksama! …Aku lalai di hari pagi Beta lengah di masa muda Kini hidup meracun hati Miskin ilmu, miskin harta, apa gunanya kusesalkan Menyesal tua tiada berguna Hanya menambah Luka sukma Kepada yang muda kuharapkan Atur barisan di hari pagi Menuju ke atas padang bakti (Penyesalan) Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah? – kabar Pekalongan

Bacalah penggalan puisi berikut dengan saksama! …Aku lalai di hari pagi Beta lengah di masa muda Kini hidup meracun hati Miskin ilmu, miskin harta, apa gunanya kusesalkan Menyesal tua tiada berguna Hanya menambah Luka sukma Kepada yang muda kuharapkan Atur barisan di hari pagi Menuju ke atas padang bakti (Penyesalan) Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah?

  1. Selagi masih muda carilah harta sebanyak-banyaknya
  2. Atur barisan menuju cita-cita selagi masih muda
  3. Selagi muda tuntutlah ilmu dan bekerja keraslah
  4. Walaupun sudah tua tuntutlah ilmu
  5. Tuntutlah ilmu dan carilah harta

Jawaban: C. Selagi muda tuntutlah ilmu dan bekerja keraslah.

Dilansir dari Ensiklopedia, bacalah penggalan puisi berikut dengan saksama! …aku lalai di hari pagi beta lengah di masa muda kini hidup meracun hati miskin ilmu, miskin harta, apa gunanya kusesalkan menyesal tua tiada berguna hanya menambah luka sukma kepada yang muda kuharapkan atur barisan di hari pagi menuju ke atas padang bakti (penyesalan) amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah selagi muda tuntutlah ilmu dan bekerja keraslah.

BACA JUGA :  Dengan adanya kerja paksa (Rodi) dan tanam paksa (cultuurstelsel) yang dilakukan Belanda, Bangsa Indonesia semakin menderita. Hal tersebut menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah yang dipimpin oleh ulama dan kaum bangsawan, salah satu tokoh pejuang pada masa itu berasal dari Sumatera Barat adalah? - kabar Pekalongan