(1) Sumebar secara tinulis (2) Ngandung hal-hal nu teu asup akal (3) Caritana basajan (4) Caritana jembar (5) Ngandung ajén atikan (6) Teu kapaluruh saha pangarangna (7) Ngandung unsur seni (8) Sumebar secara lisan (9) Ngandung hal-hal nu teu pamohalan. Ciri-ciri umum nu biasana aya dina dongéng di antarana? – kabar Pekalongan

(1) Sumebar secara tinulis (2) Ngandung hal-hal nu teu asup akal (3) Caritana basajan (4) Caritana jembar (5) Ngandung ajén atikan (6) Teu kapaluruh saha pangarangna (7) Ngandung unsur seni (8) Sumebar secara lisan (9) Ngandung hal-hal nu teu pamohalan. Ciri-ciri umum nu biasana aya dina dongéng di antarana?

  1. 1, 2, 3, 4
  2. 2, 3, 5, 8
  3. 2, 4, 6, 8
  4. 5, 7, 8, 9
  5. 1, 6, 8, 9

Jawaban: B. 2, 3, 5, 8.

Dilansir dari Ensiklopedia, (1) sumebar secara tinulis (2) ngandung hal-hal nu teu asup akal (3) caritana basajan (4) caritana jembar (5) ngandung ajén atikan (6) teu kapaluruh saha pangarangna (7) ngandung unsur seni (8) sumebar secara lisan (9) ngandung hal-hal nu teu pamohalan. ciri-ciri umum nu biasana aya dina dongéng di antarana 2, 3, 5, 8.

BACA JUGA :  Pemborosan kata pada kalimat adalah salah satu ciri dari kalimat? - kabar Pekalongan